Cookie beleid RKSVGDA

De website van RKSVGDA is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Privacy statement

Privacy statement

Privacy statement

Algemene informatie
RKSV GDA (Rooms-Katholieke Sportvereniging Gabriël Dell`Addolorata), is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

RKSV GDA respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of anderszins verkrijgen vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de AVG neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens RKSV GDA verwerkt.

Contactgegevens:
Sportpark Madestein
Madesteinweg 10, 2553 EC Den Haag
Telefoonnummer: 070-3978769
Postadres: Postbus 53133 2505 AC Den Haag

De verantwoordelijkheid voor gegevensbescherming van RKSV GDA ligt het bestuur van RKSV GDA. Bij RKSV GDA verwerkt de ledenadministratie alle persoonsgegevens. Deze is te bereiken via [email protected]

Persoonsgegevens die wij verwerken
RKSV GDA verwerkt je persoonsgegevens omdat je lid bent van onze voetbalvereniging en daardoor je persoonsgegevens zelf aan ons verstrekt hebt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Geboorteplaats

- Nationaliteit
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres

 

Voornoemde persoonsgegevens verwerkt RKSV GDA omdat deze door u als betrokkene op eigen initiatief zijn verstrekt, in het kader van het lidmaatschap van RKSV GDA zijn verkregen.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

RKSV GDA verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden, overigens niet limitatief:

-       De inschrijving van de leden als bondslid bij de KNVB;

-       Opname in de ledenadministratie van de vereniging;

-       Het afhandelen van jouw betaling Innen van de contributie;

-       Verzenden van onze nieuwsbrief en/of andere informatie over wedstrijden, toernooien en dergelijke;

-       Optimalisatie van de bereikbaarheid van de leden.

RKSV GDA verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:

-       wettelijke verplichting

-       uitvoering van een overeenkomst verkregen

-       toestemming van betrokkene(n)


Geautomatiseerde besluitvorming
RKSV GDA neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van RKSV GDA) tussen zit.

RKSV GDA gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

-       ClubCollect voor incasso van contributie

http://clubcollect.com/nl/legal/privacy_statement

-       Sportlink voor ledenadministratie en meer

https://support.sportlink.nl/nl/support/solutions/articles/9000146037-wat-doet-sportlink-aan-beveiliging-

RKSV GDA hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
RKSV GDA bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is dan wel niet langer dan op grond van wet- en regelgeving is vereist om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
RKSV GDA deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. RKSV GDA blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Bij je registratie als lid van RKSV GDA geef je toestemming voor het publiceren van je naam, leeftijd en foto’s op de website van RKSV GDA, bijvoorbeeld bij het presenteren van je team of in wedstrijdverslagen. Indien je hier niet mee akkoord gaat, kun je hiertegen bezwaar maken (zie alinea Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen).

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken op onze website
RKSV GDA gebruikt alleen technische, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone.

De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Op de website van de Autoriteit Consument en Markt (https://www.consuwijzer.nl/telecom-post/internet/privacy/uitleg-cookies) leest u meer over cookies en hoe u deze kunt blokkeren of verwijderen.

Gebruik social media
Op de website van RKSV GDA zijn knoppen (ook wel buttons genaamd) en/of links opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of delen op sociale (media) netwerken of websites van derden, zoals Twitter, Youtube of Facebook. RKSV GDA houdt geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het gebruik van die media is dus voor uw eigen risico. Voordat u van die diensten van derde partijen gebruik maakt, is het raadzaam eerst het privacy statement van die derden door te lezen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door RKSV GDA en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar:

[email protected]

RKSV GDA wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
RKSV GDA neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via:

[email protected]

Aanpassing privacy statement
RKSV GDA heeft het recht de inhoud van dit privacy statement op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van het privacy statement worden op de website van RKSV GDA gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat onze website.

Vragen en Contact
Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit privacy statement kunt u contact opnemen met [email protected].

 

 

 

Dit privacy statement is op d.d. 03-06-2018 vastgesteld.

 

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!