Welkom bij onze vereniging! - RKSV GDA

Welkom bij onze vereniging!

Welkom bij onze vereniging!

Als je bij ons wilt komen voetballen is het verstandig eerst onderstaande procedures en lidmaatschap regels goed door te lezen, alvorens je besluit tot inschrijven.

Procedure lidmaatschap

  • De minimum leeftijd voor inschrijven is 4½ jaar.
  • U kunt zich uitsluitend inschrijven via de website.
  • Als u digitaal het aanmeldformulier heeft ingevuld word u z.s.m. uitgenodigd voor een gesprek. Een bestuurslid of een lid van de technische commissie zal bij dit gesprek vertegenwoordigd zijn.
  • Als het gesprek heeft plaatsgevonden, wordt u z.s.m. geïnformeerd of wij u kunnen verwelkomen als lid bij onze vereniging.
  • Binnen onze vereniging hebben wij afspraken gemaakt waar u aan moet voldoen om lid te mogen worden. Voor een lidmaatschap bij RSKV GDA geldt een procedure, de club hanteert gedragsregels en er wordt een Privacy Statement gehanteerd. Er wordt verwacht dat u bij inschrijving akkoord gaat met deze onderwerpen.


Aanmeldformulier via de website
Op de website zijn twee aanmeldformulieren te vinden:


De reden hiervan is dat het invulllen van de identificatiegegevens verplicht is bij voetbal vanaf 16 jaar,  i.v.m. de speelgerechtigheid bij de KNVB (artikel 1.13.1 Handboek competitiezaken amateurvoetbal, uitgave nr. 1.2)


Contributie & inschrijfgeld
Het beleid omtrent contributie en de hoogte van het inschrijfgeld is te vinden op deze pagina

Commissie Respect
Commissie Respect heeft bij GDA als doel om gewenst gedrag te stimuleren en ongewenst gedrag in en rond GDA te voorkomen en aan te pakken. He beleid omtrent deze kwestie is te vinden op deze pagina

Vrijwilligerswerk
Nieuwe leden dienen zich verplicht als vrijwilliger in te zetten voor de club. Bij de jongere jeugd wordt dit van één van de ouders of verzorgers verwacht.

Mocht het zo zijn dat om de één of anderen reden niet aan de voorwaarden kan worden voldaan, zou dit voor GDA een reden kunnen zijn om geen lidmaatschap aan te gaan.

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!