De onderbouw mag weer van start! - RKSV GDA

De onderbouw mag weer van start!

De onderbouw mag weer van start!

30 april 2020 9:15


Meer informatie over het hervatten van de trainingen na 28 april.

Geachte (ouders en verzorgenden van) leden van rksv GDA,

Tijdens de persconferentie van Mark Rutte op dinsdag 21 april hebben wij te horen gekregen dat de eerste versoepelingen rondom de corona maatregelen vanaf woensdag 29 april in werking worden gesteld. Dit betekent voor ons als voetbalvereniging dat de trainingen van de gehele onderbouw, de O7 tot en met O13 leeftijd weer mogen worden hervat zonder dat hier de 1,5 meter regel van toepassing is. Een beslissing waar wij als vereniging erg blij mee zijn. Om dit allemaal in goede banen te kunnen leiden hebben wij middels de informatie die wij verkregen hebben vanuit het RIVM, de KNVB en de gemeente Den Haag de volgende richtlijn opgesteld. 


Richtlijnen RIVM

Alle activiteiten die op GDA plaatsvinden voeren wij uit volgens de richtlijnen vanuit het RIVM. Voor trainers en coördinatoren geldt dat wij 1,5 meter afstand bewaren tot de kinderen, geen handen schudden of een andere manier gebruiken om elkaar te begroeten waarbij de 1,5 meter afstand niet in acht kan worden genomen.

Belangrijk: wanneer een trainer, coördinator of kind ziekteachtige verschijnselen vertoond verwachten wij dat er gehandeld wordt volgens de richtlijnen van het RIVM. Wij verwachten dat iedereen zich aan deze richtlijnen zal houden en hierin geen risico’s zal nemen.

Daarnaast vragen wij u het de protocollen van de gemeente en KNVB goed door te nemen voor aanvang van de eerste training (links te vinden onderaan deze pagina).


Duur van de maatregelen en vervolg

Samen sporten kan pas als we zeker weten dat dit veilig is. Veilig voor de sporters, de begeleiders en voor de kwetsbare mensen. De maatregelen in deze brief gelden tot en met 19 mei. In de week voor 19 mei beoordeelt het kabinet wat er voor de periode daarna nodig is. Zodra meer bekend informeren wij u over wat dit voor onze vereniging betekend. 


De trainingen op rksv GDA

De trainingen zullen op GDA vanaf donderdag 30 april weer worden hervat voor de O7 tot en met de O13 leeftijd. Voor de leeftijdscategorie O15 en hoger worden de trainingen vanaf 4 mei hervat. De trainingstijden zullen nader bekend worden gemaakt. Wij willen de kinderen gefaseerd naar de vereniging laten komen en hiermee grote groepen die tegelijkertijd arriveren op het complex vermijden. Daarnaast zal er over het gehele complex gebruik gemaakt worden van de kunstgrasvelden en het boardingveld.

Het trainingsschema is hier te vinden: https://www.rksvgda.nl/516/trainingsschema/

Alle trainingen op GDA zijn onder begeleiding van trainers en coördinatoren. Het sportcomplex zal buiten trainingstijden verboden terrein blijven voor iedereen.

Openbare faciliteiten 

De kantine en de kleedkamers op het complex zullen tot nader order gesloten blijven. Er zal dus geen gelegenheid zijn op de vereniging om te douchen en om te kleden. Verwacht wordt dat kinderen in hun trainingskleding naar de vereniging komen op het eventueel verwisselen van schoenen na.

Wij zullen zorgen voor vaste looproutes naar de velden.

Alleen bij hoge uitzondering kan er via Corona coördinator gebruik worden gemaakt van een toilet. E.e.a. ter beoordeling van de coördinator.


Richtlijnen voor ouders en verzorgenden

Ouders en verzorgers hebben geen toegang tot het complex van GDA. Alleen trainers, coördinatoren en door het bestuur aangewezen personen mogen gedurende trainingstijden zich bevinden op het complex naast de kinderen. Uiteraard met inachtneming van de 1,5 meter richtlijn. Ouders en verzorgers mogen niet langs en op de velden en tribunes plaatsnemen gedurende de trainingen. Het afzetten en ophalen gaat volgens het kiss & ride principe. Wij zullen erop toe zien dat dit wordt gehandhaafd en de kinderen zullen worden opgevangen, zodra ze het complex op komen.  Wij vragen om iedereen zoveel mogelijk op te fiets te laten komen waar mogelijk om opstoppingen op de weg te voorkomen. De parkeerplaatsen zijn namelijk afgesloten.

Coördinatoren zijn te herkennen aan de oranje hesjes!


Presentie

Wij hopen zo veel mogelijk kinderen weer te mogen verwelkomen op de trainingen. Wij willen wel op de hoogte zijn van welke kinderen we kunnen verwachten. U kunt volgens de voor u bekende kanalen (trainer, leider of coördinator) u kind aan- of afmelden voor de training. Graag benadrukken wij dat deelname niet verplicht is.


Opvangen niet-leden

Als vereniging moeten wij de mogelijkheden bieden aan niet-leden om aan trainingsactiviteiten deel te kunnen nemen. Kinderen mogen alleen deelnemen wanneer in een eerder stadium contact is geweest met bestuur of daartoe aangewezen personen.


Tot slot

Houdt de mail, WhatsApp en de andere sociale kanalen van GDA goed in de gaten in verband met eventuele wijzigingen. De noodverordening vanuit de Gemeente Den Haag kan nog wijzigen. Mochten er nog vragen zijn over de bovenstaande onderwerpen dan kunt u altijd contact opnemen met het bestuur of de technische commissie van GDA.

Wij hopen voldoende geïnformeerd te hebben. Daarnaast wensen wij iedereen uiteraard veel gezondheid toe in deze vervelende periode! Wij zijn in ieder geval verheugd dat er weer gesport mag worden en hopen dat kinderen met een goed gevoel en veel plezier weer deel zullen nemen aan de trainingen!

Met vriendelijke groet,

Het Bestuur en de Technische Commissie

 

Dit document is opgesteld door verkregen informatie vanuit:

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!